Alvar Candle Holder LargeAlvar Candle Holder LargeNEW
Frosty Copper Votive LargeNEW
Frosty Copper Votive SmallNEW

Green Glass Hurricane LargeNEW
Green Glass Hurricane SmallNEW